Napisz do nas

Informujemy że administratorem powyższych danych osobowych jest LINIA ZDROWIE Niedzielski Czernicka sp. j. z siedzibą w Piasecznie (05-500 Piaseczno) przy ul. Tulipanów 70. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Użytkownikom praw, prosimy kierować do ADO pod adresem poczty elektronicznej e-mail: ado@liniazdrowie.pl.Czytaj więcej
Przekazane dane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu kontaktu, udzielenie odpowiedzi, informacji, dochodzenie roszczeni i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013, poz.1422). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: niezbędny do realizacji kontaktu, przesłania informacji lub udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Dane będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcą usług IT, księgowych, prawnych; świadczących usługi pocztowe i kurierskie. Dane zostały przekazane dobrowolnie, są niezbędne do kontaktu, przesłania informacji lub udzielenia odpowiedzi, brak podania wymaganych danych będzie skutkowało brakiem realizacji wymienionych celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności na stronie Sklepu pod adresem http://www.sklep.youergo.pl/strona/polityka_prywatnosci